Kup ubezpiecznie

Nota prawna

Zasady korzystania z www.wspieramywyzwania.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z witryny. W przypadku braku akceptacji w stosunku do całości opisanych zasad, prosimy o bezzwłoczne zaprzestanie korzystania z witryny.

Korzystanie z witryny

Firma InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwana dalej "InterRisk") będąca administratorem serwisu www.wspieramywyzwania.pl, upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych lub na kopiach. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w żadnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie którejkolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny i oznacza, że należy wówczas bezzwłocznie zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis www.wspieramywyzwania.pl wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu. Serwis www.wspieramywyzwania.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Zastrzeżenia

Informacje znajdujące się w witrynie oraz materiały, które można z niej pobrać udostępniane są w takiej formie "jak są" i nie podlegają żadnym roszczeniom w zakresie wykonania, dostosowania do określonych potrzeb, nienaruszania własności intelektualnej i nieprzenoszenia wirusów lub robaków komputerowych. Zobowiązania firmy Interrisk dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element niniejszej witryny nie powinien być traktowany jako zmieniający te warunki. Firma InterRisk nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i kompletne. Firma InterRisk może wprowadzić, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany w usługach i materiałach oferowanych w witrynie. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i InterRisk nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Publikowane w witrynie informacje mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w danym kraju. Przepisy konkretnego kraju mogą nie dopuszczać wyłączenia domniemanych gwarancji, w związku z czym wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma InterRisk, jej dostawcy i inne niezależne firmy wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (w tym, bez wykluczeń, straty wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny, dowolnych witryn powiązanych z niniejszą witryną odnośnikami oraz materiałów, informacji lub usług znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, deliktów czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy firma InterRisk została, czy też nie została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się w tej witrynie konieczne będą naprawy lub modyfikacje sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik. Odpowiednie przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wyrządzone pośrednio, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

Dane wysyłane przez użytkowników

Wszystkie informacje wysyłane lub umieszczane przez użytkowników witryny nie będą traktowane jak poufne lub zastrzeżone. Firma InterRisk nie bierze odpowiedzialności za te informacje. Firma InterRisk i podmioty przez nią uprawnione mogą dowolnie kopiować, ujawniać, rozprowadzać, łączyć i w inny sposób wykorzystywać posiadane informacje oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy witryny w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych. Dane osobowe udostępnione firmie InterRisk w celu otrzymania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z deklaracją poufności firmy InterRisk. Użytkownik nie ma prawa ogłaszać ani przesyłać do tej witryny ani z jej poziomu żadnych materiałów o treści nielegalnej, zniesławiającej, szkalującej, obscenicznej, pornograficznej, zawierającej groźby lub informacje niezgodne z prawem.

Odnośniki do witryn internetowych innych firm

Odnośniki do witryn internetowych innych firm są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z odnośnika powoduje opuszczenie niniejszej witryny. Firma InterRisk nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Tak więc, firma InterRisk nie bierze odpowiedzialności za te witryny, za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do witryny internetowej innej firmy, do której prowadzi odnośnik z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.