Runtidotum
A+

Ubezpieczenie zdrowotne Antidotum PLUS

Antidotum Plus jest ubezpieczeniem zdrowotnym kierowanym do osób, które chcą zadbać o zdrowie swoje
i najbliższej rodziny.

Antidotum Plus to ubezpieczenie dla osób, które chcą korzystać z nowoczesnych technologii medycznych umożliwiających szybki powrót do zdrowia, bez konieczności oczekiwania przez wiele miesięcy na leczenie finansowane przez system publiczny.

KUP UBEZPIECZENIE

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Antidotum Plus ?

Standard realizacji świadczeń medycznych:

 • placówki medyczne o wysokim standardzie i nowoczesnym wyposażeniu
 • 4 warianty ubezpieczenia o zróżnicowanych zakresach
 • bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych w prawie 1000 placówkach medycznych w całej Polsce
 • Infolinia medyczna czynna 24h/ 7 dni w tygodniu
 • brak skierowania i limitu na wizyty u lekarzy specjalistów
 

Szeroki zakres świadczeń medycznych:

 • brak karencji na świadczenia medyczne w tym specjalistyczne badania takie jak tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny oraz badania diagnostyczne
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o pomoc doraźną i pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • ubezpieczeniem objęte są choroby uprzednio występujące (nie dotyczy świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu), prowadzenie ciąży, rehabilitacja, wizyty domowe, szczepienie przeciw grypie
 • 10 % zniżki na wskazane usługi medyczne świadczone w placówkach własnych Partnera Medycznego
Lp. Świadczenie Standard Pełny Prestiż Komfort
1 telefoniczna linia medyczna
  konsultacje lekarzy specjalistów: konsultacje lekarskie nie obejmują porad specjalistów z tytułem docenta i profesora; w przypadku gdy Ubezpieczonym jest dziecko, w zakres nie wchodzą specjaliści dziecięcy pomijając pediatrę
2 lekarz internista
3 szczepienie przeciw grypie -10%
4 zakres opieki specjalistycznej
4.1 alergolog
  konsultacje lekarskie
  wykonywanie skórnych testów uczuleniowych metodą nakłuć
  wykonywanie skórnych testów uczuleniowych
4.2 chirurg ogólny
  konsultacje lekarskie
  drobne zabiegi chirurgiczne:
 

założenie prostego opatrunku - nie wymagającego opracowania chirurgicznego

 

zmiana prostego opatrunku – nie wymagającego opracowania chirurgicznego

 

nacięcie i drenaż ropnia powłok skórnych do 3 cm

 

założenie małego szwu do 3cm

 

usunięcie szwu do 3 cm

 

usunięcie kleszcza

4.3 ortopeda
  konsultacje lekarskie
  leczenie schorzeń pourazowych,
  leczenie schorzeń pourazowych, założenie „lekkiego” gipsu (ubezpieczenie nie obejmuje materiałów ortopedycznych takich jak: stabilizatora, temblaku, kołnierzy„ lekkiego” gipsu. Ubezpieczony pokrywa koszt użytych materiałów ortopedycznych)
  założenie gipsu tradycyjnego
  unieruchomienie kończyn i stawów
  wykonywanie iniekcji dostawowych
4.4 dermatolog
  konsultacje lekarskie
  leczenie grzybic
  zabiegi dermatologiczne: usuwanie drobnych zmian w zakresie skóry i tkanki podskórnej do 3 cm
4.5 gastrolog
  konsultacje lekarskie
  gastroskopia – ocena histopatologiczna za dodatkową opłatą.
  rektoskopia, sigmoidoskopia - ocena histopatologiczna za dodatkową opłatą.
  kolonoskopia - ocena histopatologiczna za dodatkową opłatą.
4.6 ginekolog
  konsultacje lekarskie
  prowadzenie ciąży
  badania cytologiczne
  drobne zabiegi ginekologiczne: elektrokoagulacja
4.7 kardiolog
  konsultacje lekarskie
  24-godzinne monitorowanie czynności serca i ciśnienia tętniczego
  EKG spoczynkowe
  EKG wysiłkowe
  badanie serca (echo serca)
4.8 laryngolog
  konsultacje lekarskie
  drobne zabiegi laryngologiczne:
 
 • płukanie uszu
 
 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha, gardła
 
 • przedmuchiwanie trąbki słuchowej
 
 • punkcja zatok
 
 • audiometria
 
 • opatrunek uszny z lekiem
4.9 neurolog
  konsultacje lekarskie
  badanie elektro- encefalograficzne (EEG)
  badanie elektro- miograficzne (EMG)
4.10 okulista
  konsultacje lekarskie
  badanie dna oka, badanie ostrości widzenia
  usuwanie ciała obcego, zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu
  pomiar ciśnienia śródgałkowego
4.11 reumatolog
  konsultacje lekarskie
4.12 urolog
  konsultacje lekarskie
  założenie cewnika
  leczenie chorób gruczołu krokowego,
4.13 inni specjaliści współpracujący z Partnerem Medycznym (za pośrednictwem telefonicznej linii medycznej Ubezpieczony uzyska informacje o innych lekarzach specjalistach współpracujący z placówką Partnera Medycznego) 1)
5 badania diagnostyczne
5.1 badania laboratoryjne (analizy):
 

OB

 

morfologia z rozmazem

 

liczba płytek

 

retikulocyty

 

APTT (czas kefalinowo- kaolinowy)

 

wskaźnik protrombinowy

 

fibrynogen

  badania moczu i kału:
 

badanie ogólne moczu

 

badanie kału ogólne

 

badanie kału w kierunku pasożytów i ich jaj

 

kał na krew utajoną

  badania biochemiczne:
 

białko całkowite

 

białko C reaktywne

 

elektroforeza

 

cholesterol całkowity

 

cholesterol HDL

 

cholesterol LDL

 

glukoza

 

glukoza test obciążeniowy 50 g po 1 godzinie

 

glukoza test obciążeniowy 75 g po 1 godzinie

 

hemoglobina glikowana

 

elektrolity Na, K

 

wapń

 

magnez

 

chlorki

 

fosfor

 

mocznik

 

kreatynina

 

trójglicerydy

 

aminotransferaza asparaginianowa

 

aminotransferaza alaninowa

 

glutamylo- transpeptydaza (GGTP)

 

amylaza

 

kinaza kreatynowa całkowita

 

dehydrogenaza mleczanowa

 

fosfatazy (kwaśna, zasadowa i sterczowa)

 

kwas moczowy

 

bilirubina całkowita

 

bilirubina bezpośrednia

 

czynnik reumatoidalny

 

odczyn VDRL

 

RF –odczyn lateksowy

 

odczyn Waalera – Rosego

 

ASO

 

poziom żelaza w surowicy

 

zdolność wiązania żelaza

 

ferrtyna

 

transferyna

 

albuminy

  posiewy i wymazy z:
 

moczu

 

kału

 

rany

 

krwi

 

plwociny

 

ropy

 

gardła (w zależności od zalecenia lekarza Partnera Medycznego dodatkowo antybiogram)

 

cewki moczowej (w zależności od zalecenia lekarza Partnera Medycznego dodatkowo antybiogram)

 

kanału szyjki macicy, pochwy (w zależności od zalecenia lekarza Partnera Medycznego dodatkowo antybiogram)

 

nosa, oka, ucha (w zależności od zalecenia lekarza Partnera Medycznego dodatkowo antybiogram)

  badania immunologiczne:
 

WZW typu B – Antygen Hbs

 

WZW typu B – Antygen Hbe

 

WZW typu C – przeciwciała anty-HCV

 

różyczka –przeciwciała IgM

 

różyczka – przeciwciała IgG

 

toxoplasma gondi – przeciwciała IgM

 

toxoplasma gondi - przeciwciała IgG,

 

mononukleoza zakaźna IgG, IgM

 

przeciwciała p. Helicobacter pylori

 

Immunoglobuliny (IgA)

 

Immunoglobuliny (IgG)

 

Immunoglobuliny (IgM)

 

IgE całkowite

 

WR

 

HIV

  hormony płciowe i metaboliczne:
 

estradiol

 

FSH

 

LH

 

prolaktyna

 

progesteron

 

testosteron

 

kortyzol

 

DHEA-S

 

osteokalcyna

 

parathormon

 

ACTH

 

aldosteron

  diagnostyka chorób tarczycy:

hormony tarczycy – TSH, T3, T4, fT3, fT4

  markery nowotworowe:
 

PSA - całkowite

 

Alfafetoproteina – AFP

 

antygen karcynoembrionalny – CEA

 

antygen CA 125 (CA 125)

 

antygen CA 15-3 (CA 15-3)

 

antygen CA 19-9 (CA 19-9)

5.2 badania RTG:
  zdjęcia czaszki i zatok
  zdjęcia klatki piersiowej
  zdjęcia kręgosłupa
  zdjęcia kończyn, stawów, miednicy
  zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej
  zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego
5.3 wlew doodbytniczy
5.4 mammografia
5.5 badanie densytometryczne
5.6 CT , NMR - w przypadku konieczności użycia kontrastu, jego koszt pokrywa Ubezpieczony; odpłatność za kontrast zgodnie z cennikiem Partnera Medycznego
5.7 badania USG
  badanie wszystkich narządów jamy brzusznej
  badanie piersi
  badanie tarczycy (biopsja cienkoigłowa) – w przypadku zalecenia lekarza Partnera Medycznego pobranie wycinka - ocena histopatologiczna za dodatkową opłatą
  ślinianek
  badanie nerek, pęcherza, prostaty
  badanie transrektalne prostaty
  badanie macicy, jajników
  badanie ginekologiczne transwaginalne
  badanie grupy węzłów chłonnych
  badanie przepływu krwi metodą Dopplera: Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych,
  stawu barkowego
  stawu biodrowego
  stawu kolanowego
  stawu łokciowego
  stawu skokowego
  stawu nadgarstka
  ścięgna
  ciąży (zakres świadczeń nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D)
6 usługi pielęgniarskie
  iniekcja domięśniowa (bez leku)
  iniekcja dożylna (bez leku)
  iniekcja dostawowa (bez leku)
  wlew dożylny (kroplówka)
7 wizyty domowe (internista, a w przypadku ubezpieczenia rodzinnego lekarz pediatra lub lekarz rodzinny) 2) 3)
8 rehabilitacja zabiegi zlecone przez lekarza Partnera Medycznego, w oparciu o zakres usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Partnera Medycznego 4) 5)
9 przegląd stomatologiczny (bez leczenia) – raz w roku
10 stomatologiczne leczenie zachowawcze – 10% zniżki (w placówkach własnych Partnera Medycznego)
11 chirurgia stomatologiczna – 10% zniżki (w placówkach własnych Partnera Medycznego)
12 zniżka 10 % na wskazane usługi medyczne świadczone przez Partnera Medycznego tylko w placówkach własnych (za pośrednictwem telefonicznej linii medycznej Ubezpieczony uzyska informacje o usługach medycznych świadczonych przez Partnera Medycznego objętych zniżką)

1) tylko diabetolog, chirurg naczyniowy, endokrynolog, chirurg onkolog

2) 10 wizyt na Ubezpieczonego, wizyty w godzinach pracy przychodni Partnera Medycznego

3) wizyty dla osób dorosłych - realizowane są w dni powszednie w godzinach 20:00 – 08:00, a w dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo, wizyty dla dzieci - realizowane są całodobowo

4) 10 zabiegów na osobę w ramach leczenia danej jednostki chorobowej

5) 15 zabiegów na osobę w ramach leczenia danej jednostki chorobowej

Wizyty domowe nie zastępują Pogotowia Ratunkowego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, czyli w stanach w rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. polegających na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. W takich stanach Ubezpieczony powinien bezwzględnie skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym.