Bon Voyage

Bon Voyage

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Zarówno podczas wyjazdów zagranicznych w celach prywatnych (turystycznie), jak i w celu wykonywania pracy zarobkowej.

Jaki zakres ubezpieczenia oferujemy?

Zakres podstawowy (obowiązkowy):

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia
 • Ubezpieczenie pomocy w podróży

Zakres rozszerzony:

 • Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowe informacje:

Ubezpieczenie może być zawierane w formie indywidualnej i rodzinnej oraz grupowej.

Atuty ubezpieczenia „BON VOYAGE”:

 • Ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia.
 • Elastyczność w konstruowaniu zakresu ubezpieczenia.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu w przypadku osób amatorsko uprawiających narciarstwo, snowbording, narciarstwo wodne oraz windsurfing.
 • Specjalne zniżki dla osób, które są w wieku do 18 lat lub do 25 jeżeli kontynuują naukę w szkole lub uczelni.

Ze szczegółami naszej oferty zapoznają Państwa nasi pracownicy i współpracownicy